Για να το βοηθήσετε να αεριστεί

Για να το βοηθήσετε να αεριστεί