Χέρι πάνω, χέρι κάτω

Χέρι πάνω, χέρι κάτω
"Χέρι πάνω, χέρι κάτω"
Τα παιδιά βάζουν τα χέρια τους ,το ένα πάνω στο άλλο εναλλάξ, το ένα παιδί που γίνεται αρχηγός, μετράει μέχρι ένα αριθμό που αποφασίζει εκείνο και εκείνος βάζει πρώτος το χέρι του. Κερδίζει αυτός που θα είναι πάνω πάνω το χέρι του και χάνει όποιος δεν έχει βάλει και τα δυο του χέρια.