Μακριά γαϊδούρα ή τσανταλίνα -μανταλίνα

Μακριά γαϊδούρα ή τσανταλίνα -μανταλίνα
"Μακριά γαϊδούρα ή τσανταλίνα-μανταλίνα":
Το παιχνίδι παιζόταν από δύο ομάδες. Τα μέλη της μίας σχημάτιζαν μια σειρά σκυμμένα, με το ένα να έχει γυρισμένη την πλάτη του στο άλλο. Τα παιδιά της άλλης ομάδας έπαιρναν φορά και πηδούσαν πάνω από τα παιδιά της πρώτης ώσπου να ανέβουν όλα στην πλάτη της "γαιδούρας". Εάν τα κατάφερναν χωρίς να τους ρίξουν τα παιδιά της άλλης ομάδας κάτω, κέρδιζαν. (Ήταν λίγο επικύνδυνο).