Ο βασιλιάς

Ο βασιλιάς
Φαντασία αλλά και ικανότητα στις μιμήσεις απαιτεί το παιχνίδι αυτό,
το οποίο ξεκινά με την παρέα να τα "βγάζει " για να βρεθεί ο
«βασιλιάς»:
Ά-λφα βή-τα, κό-ψε πίτ-τα. Δώσ` κι ε-μέ-να και του Νι-κή-τα
Αμέσως μετά ο «βασιλιάς» παίρνει θέση στο «θρόνο» του. Τα υπόλοιπα
παιδιά, αφού σκεφτούν λίγο, μπαίνουν στη σειρά εμπρός στο βασιλιά
και, έτοιμα πια, ανταλλάσουν μαζί του τα ακόλουθα λόγια:
Παιδιά: Καλημέρα βασιλιά.
Βασιλιάς: Βρε, καλώς τα τα παιδιά. Που ήσασταν τόσο καιρό;
Παιδιά: Σε δουλειά
Βασιλιάς: Τι δουλειά;
Και η απάντηση έρχεται με τα παιδιά να κάνουν μιμήσεις όλων των
επαγγελμάτων, όποιο διάλεξε το καθένα (χτίστης, μπαλαρίνα,
δάσκαλος κτλ.) Από τις κινήσεις των παιδιών ο βασιλιάς πρέπει να
μαντέψει το επάγγελμα που μιμείται κάθε παιδί. Αν κάπου
δυσκολευτεί το παιδί του λέει «να το πάρει το ποτάμι;» (να σου το
φανερώσω;) Ο βασιλιάς τότε ή απαντά όχι και ξαναμαντεύει ή απαντά
ναι, χάνει και το παιχνίδι αρχίζει ξανά με τον ίδιο βασιλιά. Αν όμως
βρει σωστά όλα τα επαγγέλματα, τότε στρώνει στο κυνήγι όλα τα
υπόλοιπα παιδιά που τρέχουν να ξεφύγουν. Κι όποιον πιάσει,
αναλαμβάνει πια εκείνος τα «βασιλικά καθήκοντα».