Σχοινάκι

Σχοινάκι
"Σχοινάκι"
Το παιδί που πηδάει στο σχοινάκι, πρέπει καθώς πηδά να κάνει και τις κινήσεις που του λένε στο τραγουδάκι, τα παιδιά, χωρίς να σταματήσει και χωρίς να μπερδευτεί. Αυτό μπορεί να γίνει και με δυο παιδιά, αντιπροσώπους δυο ομάδων που πηδούν ταυτόχρονα σε δυο διαφορετικά σχοινάκια:
Πήδα πήδα το σχοινάκι
στα δυο πόδια λαγουδάκι.
Πες μας “γεια” με τα δυο χέρια.
Τώρα κοίταξε τ’αστέρια.
Πιασ’ τη μύτη και τ’αυτιά
πάλι μύτη, πάλι αυτιά.
Βάλ’ τα χέρια σου στη μέση
το σχοινάκι πώς μ’αρέσει!
Στο ένα πόδι τώρα πήδα,
μην μας πεις μετά δεν είδα!
Πήδα τώρα στο άλλο πόδι
πες μας και τη λέξη “ρόδι”!
Τώρα βγες, άλλος να παίξει!
Γρήγορα! Γιατί θα βρέξει!