Το φυσοκάλαμο

Το φυσοκάλαμο

Φυσοκάλαμο:

παίρναμε ένα καλάμι ή μια πλαστική βέργα με τρύπα (το λεγόμενο φυσοκάλαμο),φτιάχναμε και πολύ μικρά χωνάκια με χαρτί, να χωρούν από την τρύπα και κρυβόμασταν σε διάφορα σημεία και πετούσε ο ένας στον άλλον χωνάκια, όποιον πετύχαιναν με τα χωνάκια έβγαινε από το παιχνίδι. Αυτός που έμενε στο τέλος ,ήταν ο νικητής.